Wednesday, November 10, 2010

Skop Pekerja Asing Untuk SPM 2010


SKOP ISU TENAGA KERJA ASING/PENDATANG HARAM

FAKTOR-FAKTOR KEDATANGAN
• Masalah ekonomi yang meleset di negara asal dan pertumbuhan ekonomi negara yang pesat
• Kadar gaji dan faedah sampingan yang lebih baik berbanding negara sendiri mereka
• Sikap majikan yang cenderung mengambil pekerja asing kerana kosnya murah
• Peluang pekerjaan di negara asal agak terhad
USAHA-USAHA PENGAWALAN
• Mengetatkan kawalan di pusat-pusat/pintu masuk negara
• Mengenakan bayaran levi/cukai
• Mengehadkan pembabitan warga asing dalam sektor pekerjaan tertentu sahaja
• memberikan mereka pengetahuan tentang budaya dan bahasa tempatan untuk memudahkan mereka berinteraksi dengan masyarakat setempat
KEBAIKAN
• Memenuhi keperluan tenaga buruh negara terutama dalam sektor yang tidak diminati penduduk tempatan
• Meninggikan imej negara kerana kemasukan pekerja asing buktik kepesatan ekonomi negara
• Wujud persaingan yang sihat
KEBURUKAN
• Kadar jenayah semakin meningkat
• Wujudnya masalah sosial yang berkaitan dengan perkahwinan campur seperti kadar cerai yang tinggi dan isu penjagaan anak
• Mengurangkan peluang mendapatkan pekerjaan dalam kalangan rakyat tempatan
• Wang negara dibawa keluar dengan banyak dan digunakan untuk mengembangkan ekonomi negara lain pula

No comments:

Post a Comment