Wednesday, August 31, 2011

Soalan Ramalan SPM 2011

Pelajar Semua...

Soalan Esei mengenai kitar semula juga penting untuk SPM tahun ini.

Beri fokus terhadap:

1) kepentingan mengamalkan amalan ini
2) cara memupuk amalan ini

kitar semula baik untuk negara yang mengalami masalah memncari tempat pembuangan sampah yang sesuai.

No comments:

Post a Comment