Sunday, September 29, 2013

Wednesday, September 18, 2013

Karangan SPM 2013...Sebab budi bahasa hilang dan cara atasinya?


Amalan berbudi bahasa dalam kalangan remaja semakin diketepikan. 

Pada pendapat anda, mengapakah perkara ini boleh berlaku dan bagaimanakah cara untuk mengatasi gejala ini berlaku.

Amalan berbudi bahasa dalam kalangan remaja ini boleh dikatakan sebagai sikap bersopan ketika remaja itu berinteraksi dengan individu lain. Antara sikap berbudi bahasa itu meliputi memanggil orang lain dengan hormat, memberi laluan kepada orang tua, dan tidak menggunakan bahasa kesat ketika bercakap. Namun, mengapakah begitu banyak pihak berpendapat remaja kita semakin kesampingkan nilai-nilai ini?

Masalah ini berlaku kerana ibu bapa terlepas pandang akan kepentingan kasih sayang dan kebajikan anak-anak mereka itu. Sikap terlalu memburu dunia kebendaan itu membawa ibu bapa tidak mempunyai masa untuk memberikan kasih sayang dan tunjuk ajar yang betul kepada anak. Ada juga ibu bapa yang terlalu sibuk ini menggunakan kaedah materialistik untuk mengatasi kesibukan mereka bekerja itu dalam mendidik anak. Akibatnya, kepincangan akhlak dan semakin menghilangnya budi bahasa berlaku dalam kalangan remaja dalam kadar yang begitu pantas serta meluas.

Selain itu, kewujudan pelbagai media massa di negara ini dalam tempoh terdekat turut menjejaskan kualiti budi bahasa remaja kita. Pelbagai program yang tersiar terutama penyiaran budaya luar telah mempengaruhi minda remaja kita untuk meninggalkan budi bahasa yang menjadi pegangan masyarakat kita suatu masa dahulu itu. Semakin lama remaja menonton program yang sebegini semakin terjejaslah konsep budi bahasa yang diterapkan dalam dirinya oleh ibu bapa dan pihak masyarakat itu. Jelaslah, remaja tidak lagi berbudi bahasa kerana terpedaya dengan kandungan palsu atau berunsur imaginasi khayalan media massa yang diimport itu.

Untuk mengatasi masalah ini, ibu bapa memainkan peranan paling utama dalam membentuk akhlak anak-anak itu. Mereka harus meluangkan masa dan mempamerkan teladan yang betul serta memberikan didikan keagamaan kepada golongan muda itu. Remaja lebih mudah meniru budi bahasa itu apabila melihat sendiri kelakuan baik yang dilakukan oleh ibu bapa mereka. Ringkasnya, masalah ini boleh ditangani apabila ibu bapa tidak mementingkan aspek kebendaan sahaja.

Tambahan pula, pihak sekolah turut mempunyai tugas berat dengan melaksanakan sistem pendidikan yang menekankan falsafah kemanusiaan yang sebenarnya. Pendidikan di sekolah hendaklah menekankan keperluan membentuk pelajar menjadi insan yang seimbang peribadinya dalam segi jasmani, rohani, dan intelektual. Masa pelajar banyak dihabiskan di sekolah yang membolehkan pihak sekolah menyemai nilai budi bahasa ini dengan lebih baik lagi mendalam itu. Sesungguhnya, kejayaan pihak pengurusan sekolah dalam melaksanakan tugasnya bakal menghasilkan remaja yang berbudi bahasa itu.

Kerajaan juga boleh membantu memupuk konsep budi bahasa dalam jiwa remaja dengan mewujudkan satu program khas untuk remaja. Program Khidmat Negara merupakan satu aktiviti yang baik tetapi beberapa penelitian halus harus dilaksanakan terutama menekankan lebih banyak konsep budi bahasa yang praktikal untuk diamalkan oleh remaja zaman ini. Remaja yang menyertai program sebegini akan berinteraksi sesama sendiri untuk satu tempoh yang lama lalu penyemaian budi bahasa boleh dilaksanakan dengan mudah. Lantaran itu, program yang bercorak kebangsaan tentang budi bahasa harus dilancarkan oleh kerajaan dengan segera.

Kesimpulannya, semua pihak harus memainkan peranan mereka dalam menyelesaikan kemelut sosial ini. Budi bahasa merupakan asas kehidupan yang bermaruah lagi bertamadun buat manusia. Jika remaja masih tidak mahu berubah sudah pasti masa depan negara ini akan mengalami satu zaman kegelapan yang panjang pula kerana budi bahasa merupakan asas kehidupan manusia sejagat. Bak kata pepatah biar mati anak, jangan mati adat yang menekankan betapa pentingnya kita mengekalkan budaya berbudi bahasa ini dalam merealisasikan hasrat negara untuk menjadi negara cemerlang, gemilang, dan terbilang itu.Monday, September 16, 2013

Tuesday, August 27, 2013

KARANGAN SPM 2013...FAKTOR KES RAGUT MENJADI-JADI?


Media Massa sering melaporkan kejadian jenayah seperti kes ragut yang sering berlaku di negara kita sejak akhir-akhir ini. 

Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan kes ragut  menjadi lebih serius.

Kejadian ragut yang sering menjadi-jadi merupakan satu jenayah yang amat mengejutkan buat masyarakat kita. Kekerapan jenayah ini membuktikan bahawa ada sesuatu yang tidak betul dalam masyarakat kita dewasa ini. Media massa menghuraikan pelbagai faktor yang mendorong kejadian ini bersama-sama langkah untuk menanganinya tetapi jumlah kes ragut terus meningkat saban tahun. Oleh itu, apakah punca-punca jenayah ini menular dengan begitu cepat?

Sebenarnya jenayah ragut ini menjadi begitu menjadi-jadi ekoran sikap masyarakat itu sendiri yang tidak memberi perhatian berat tentang aspek keselamatan mereka. Masih banyak individu dalam masyarakat kita yang suka membawa wang yang banyak dalam dompet atau tas tangan mereka dan ini menjadI sasaran peragut. Begitu juga dengan sikap kita yang gagal mengambil langkah-langkah keselamatan apabila pulang dari pejabat bersendirian, berjalan di lorong yang gelap, atau mudah percaya akan orang asing menjadikan kita sasaran mudah peragut. Jadi, aspek keselamatan diri yang kurang diberi perhatian telah menyebabkan ragut semakin menjadi satu kebiasaan di negara ini pula.

Malah, kejadian ragut turut diburukkan lagi dengan keadaan ekonomi dunia yang sedang mengalami kegawatan ekonomi yang begitu teruk. Banyak kilang dan syarikat di negara ini yang terpaksa membuang pekerjanya kerana kekurangan permintaan terhadap produk mereka dengan drastik. Ketidakupayaan pekerja yang dibuang kerja itu untuk mencari kerja lain dalam masa yang terdekat telah menjurus mereka ke kancah jenayah terutama apabila memikirkan makan minum anak isteri pula. Oleh itu, kes ragut meningkat kerana banyak pekerja tidak mempunyai pekerjaan lalu beralih menjadi peragut untuk menyelesaikan masalah mereka secara mudah.

Seterusnya masalah ini bertambah serius kerana kegagalan pihak berkuasa mengambil langkah pencegahan yang efektif. Kekurangan kamera litar tertutup di kawasan-kawasan berisiko tinggi menyebabkan masalah ini terus menjadi-jadi. Jika kerajaan memasang lebih banyak kamera seperti ini sudah pasti penjenayah berfikir dua kali sebelum bertindak. Oleh itu, kekurangan kamera litar tertutup telah menyebabkan masalah ini berterusan terutama di kawasan sunyi dan ketika waktu malam.

Kemelut ini turut ditimbulkan akibat kekurangan didikan keagamaan terutama terhadap generasi muda kita. Amalan agama sudah makin dilupakan berdasarkan semakin moden sesebuah masyarakat itu. Kekurangan aspek agama menyebabkan kurangnya ketahanan diri seseorang untuk tidak melakukan jenayah. Sudah hilang rasa takut akan balasan Tuhan jika melakukan kesalahan jenayah. Maka, ragut meningkat kerana masyarakat kita sudah lupa akan agama mereka.

Akhirnya, semua pihak harus berganding bahu untuk menyelesaikan masalah jenayah ini tanpa perlu menuding jari mencari kesalahan pula. Sementara itu pihak kerajaan harus mencari alternatif untuk menangani isu pembuangan kerja ketika kegawatan ekonomi untuk memastikan jenayah ini tidak merebak. Kegagalan mengawal jenayah ini mampu menjejaskan imej negara pada mata masyarakat dunia. Mungkin peribahasa ”sudah terantuk baru tengadah” memberikan kita satu pandangan supaya bersedia sedia sebelum masalah itu berlaku.

Monday, July 15, 2013

Karangan SPM 2013...Langkah kerajaan mengekalkan keutuhan institusi keluarga negara?
Kerajaan telah berusaha untuk mengukuhkan institusi kekeluargaan di negara ini ekoran peningkatan kes sosial pula.

Nyatakan langkah-langkah yang mampu diambil oleh kerajaan untuk mengekalkan insititusi keluarga ini.

Institusi keluarga bolehlah dikategorikan sebagai satu unit manusia yang meliputi ayah, ibu dan beberapa orang anak. Ada juga keluarga yang mempunyai bilangan orang tua yang lebih banyak seperti datuk, nenek, dan pak cik serta mak cik pula. Tindakan media massa yang memaparkan peningkatan gejala sosial berkait rapat dengan keruntuhan institusi keluarga telah menyebabkan semua pihak berasa terkejut lalu pelbagai pendapat kedengaran pula. Jadi, apakah langkah-langkah yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan untuk memastikan institusi keluarga di negara ini terus utuh?

Tindakan awal yang boleh dilakukan oleh kerajaan ialah kerajaan menggubal satu perundangan baru yang boleh memastikan keutuhan keluarga di negara ini terus berkekalan. Kewujudan akta yang lebih menyeluruh seperti mampu menangani masalah penceraian, penderaan anak dan isteri  pasti mampu memberikan satu sinar baru kepada pembentukan keluarga yang sihat pula. Masyarakat akan lebih berhati-hati untuk bertindak mendera atau lari dari rumah begitu sahaja kerana sedar adanya peruntukan perundangan yang boleh memberi impak kepada diri mereka  pula nanti jika dilakukan tanpa berfikir. Maka, tindakan mewujudkan satu perundangan yang lebih holistik  mampu menghasilkan satu bentuk keluarga yang lebih baik di negara ini.

Selain itu, kerajaan boleh menjalankan satu kempen kesedaran tentang peri pentingnya institusi keluarga ini diberi penekanan di negara ini. Dalam kempen ini dihuraikan bahawa kebanyakan gejala sosial yang berlaku di Malaysia mampu dikurangkan jika negara ini memiliki persepsi kepentingan keluarga yang sebenarnya. Pada masa yang sama kempen itu juga berupaya untuk menerangkan cara-cara untuk memiliki satu keluarga yang baik dan sihat supaya masyarakat boleh melakukan sesuatu pula terhadap keluarga mereka sendiri.  Jelaslah, langkah mengadakan kempen bukan sahaja mampu menerangkan kepentingan keluarga kepada masyarakat tetapi juga berupaya mendidik mereka untuk memproleh satu keluarga yang sempurna.

Bukan sahaja penggubalan perundangan dan menjalankan kempen tetapi kerajaan juga boleh menubuhkan satu agensi khas yang akan menguruskan semua aspek berkaitan dengan kekeluargaan di negara ini. Agensi ini akan merangka semua tindakan yang bersesuaian dengan perancangan kerajaan setelah mengadakan kajian mengenai keadaan keluarga di negara ini pula. Kewujudan agensi khas ini juga membuktikan kepada masyarakat bahawa kerajaan sememangnya bersungguh-sungguh dalam usaha untuk menangani masalah sosial yang berlaku itu. Sesungguhnya, penubuhan sebuah agensi khas keluarga sebegini mampu menjadikan semua aktiviti yang dilaksanakan terancang dan tepat kea rah sasarannya.

Tindakan seterusnya ialah kerajaan boleh mewajibkan semua ibu bapa terutama pasangan yang baru berkahwin untuk menghadiri satu kursus keibubapaan. Kehadiran mereka dalam kursus sebegini memberikan mereka satu pengetahuan asas untuk mendidik anak sendiri apabila sampai masanya kelak. Pengetahuan mendidik sebeginilah yang bakal menjadikan keluarga itu lebih mantap kerana anak akan dididik dengan sempurna oleh ayah dan ibu mereka. Oleh itu, kursus yang dianjurkan ini menjadikan tugas untuk mendidik keluarga itu begitu mudah dan berkesan.

Malahan,  keutuhan keluarga ini juga mampu ditingkatkan oleh kerajaan dengan menyediakan sistem perumahan yang selesa buat rakyat di negara ini terutama golongan yang berpendapatan rendah. Kita sedia maklum bahawa harga rumah di negara ini terutama di kawasan bandar begitu mahal sehingga ada keluarga yang tidak mempunyai rumah yang selesa untuk keluarga mereka. Keadaan ini menyebabkan anak-anak sering tiada di rumah lalu mereka mudah untuk terpengaruh dengan unsur-unsur negatif di luar rumah pula.  Justeru, kemampuan kerajaan menyediakan perumahan yang baik buat rakyat di negara ini bakal menyaksikan semua gejala sosial yang berlaku menjadi berkurangan pula.

Kesimpulannya, semua tindakan yang diutarakan tadi sememangnya mampu menghasilkan satu institusi keluarga yang utuh di negara ini. Kerjasama semua pihak terutama ibu bapaamat diperlukan jika tindakan-tindakan ini ingin mencapai sasarannya. Kegagalan untuk memberikan kerjasama yang sewajarnya pasti menjadikan gejala sosial yang melanda negara ini terus bertambah saban tahun. Slogan “Rumahku, Syurgaku” membuktikan betapa pentingnya keharmonian dan keutuhan keluarga itu buat pendidikan generasi masa depan negara ini.                                   


Sunday, June 23, 2013

Karangan SPM 2013...Amalan remaja yang sihat?


Kesihatan dari segi fizikal, mental, rohani dan emosi amat penting dalam kehidupan remaja.

Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan amalan-amalan remaja yang sihat.

Kesihatan bukan sahaja berkaitan dengan bebas daripada penyakit tetapi juga memiliki pemikiran yang cerdas bersama-sama emosi yang stabil. Pemilikan kesihatan yang baik penting buat remaja kerana tahap kesihatan ketika usia mudalah yang akan menentukan tahap kesihatan mereka pada masa tua kelak. Untuk mendapatkan kesihatan yang baik, remaja harus melakukan amalan yang baik untuk perkembangan fizikal, mental dan emosi.

Antara amalan yang yang harus dilakukan ialah remaja      perlu mempunyai disiplin diri yang baik. Maksud disiplin dalam aspek ini ialah remaja itu mematuhi jadual belajar, menghormati orang tua, guru, rakan-rakan dan peraturan budaya serta undang-undang negara. Remaja yang berdisiplin sebegini pasti tidak akan terjebak dalam sebarang aktiviti yang tidak sihat dalam kehidupan mereka lalu mampu memiliki tahap kesihatan yang baik. Maka, amalan disiplin yang baik menjadikan seseorang remaja itu mempunyai kesihatan yang baik.

Selain itu, remaja juga perlulah mengamalkan cara hidup yang sihat. Konsep cara hidup yang sihat ini meliputi makanan yang seimbang, melakukan riadah dan aktiviti kemasyarakatan. Sudah banyak kajian yang membuktikan bahawa amalan cara hidup yang sihat menjadikan diri seseorang itu lebih positif dan mampu menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik lagi. Sesungguhnya, cara hidup yang sihat menjamin kesihatan yang seimbang kepada remaja di negara ini.

Malahan, amalan mempelajari dan mematuhi ajaran agama merupakan satu lagi amalan yang turut mampu menguatkan kesihatan seseorang itu. Semua ajaran agama menekankan aspek keseimbangan kehidupan seseorang  supaya mampu menjalani satu kehidupan yang baik di dunia dan akhirat kelak. Sikap mematuhi amalan agama memberikan remaja satu matlamat hidup yang mampu meninggikan tahap kesihatan mereka pada masa yang serupa pula. Jadi, sikap mematuhi ajaran keagamaan boleh memberi remaja satu kepuasan dalam hidupnya yang berupaya juga meningkatkan tahap kesihatan.

Remaja juga perlu bersikap tegas terhadap tindakan-tindakan negatif yang wujud dalam kehidupan mereka. Sikap suka merokok, melepak, dadah dan jenayah haruslah dikikis dalam minda remaja. Ketegasan remaja dalam semua aspek di atas itu mampu menjauhi remaja daripada sebarang kemelut sosial yang melanda negara ini lalu memberikan kesihatan yang baik kepada remaja juga. Bukan sahaja remaja sihat tetapi mereka seolah-olah sedar keperluan atau kepentingan hidup mereka di dunia ini.

Amalan murni yang penting diamalkan seterusnya ialah  remaja hendaklah mampu mengawal emosinya apabila berhadapan dengan sesuatu masalah. Ketenangan inilah yang memberikan remaja satu pemikiran yang rasional dan rela berbincang apabila mengalami sesuatu kemelut dalam hidup mereka. Semua tindakan yang diambil ketika berfikir rasional mampu memberikan satu persepi baru yang boleh menunjukkan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi itu. Oleh itu, sikap rasional ketika melakukan sesuatu tindakan boleh menjadikan kesihatan seseorang itu lebih baik.

Kesimpulannya, semua amalan yang positif ini perlu dilaksanakan oleh remaja. Kesihatan remaja yang mengamalkan semua amalan ini pasti baik kerana bukan sahaja tubuh mereka sihat tetapi emosi serta pemikiran mereka turut menerima impak positifnya. Remaja yang sihat sebeginilah yang diperlukan oleh negara dalam mengharungi cabaran kehidupan moden kini.


Sunday, June 9, 2013

Karangan SPM 2013...Bentuk sumbangan negara kaya terhadap negara miskin?


Kemiskinan masih menjadi masalah utama di kebanyakan negara, walaupun terdapat banyak negara kaya di dunia.

Sarankan bentuk sumbangan yang dapat diberikan oleh negara-negara kaya untuk membantu negara-negara miskin.

Dalam era globalisasi ini semua negara saling memerlukan jika ingin berjaya dalam menghadapi cabaran kehidupan semasa. Lantaran itu, negara maju perlulah membantu negara miskin tanpa boleh menggunakan alasan bahawa kemiskinan bukanlah masalah mereka seperti dahulu itu. Kegagalan negara maju membatu negara miskin membasmi kemiskinan boleh membawa banyak impak negatif kepada kehidupan rakyat di negara maju itu sendiri juga. Ringkasnya, negara maju mempunyai banyak perkara yang boleh disumbangkan demi kemakmuran negara miskin.

Salah satu sumbangan awal negara maju terhadap negara miskin ialah sumbangan modal kewangan. Sumbangan sebegini menjadikan sektor ekonomi negara miskin itu boleh berkembang dengan baik lalu berupaya mewujudkan peluang kerja yang lebih banyak. Kemampuan mewujudkan peluang kerja menjadikan semua rakyat sesebuah negara itu kemampuan untuk memiliki wang yang boleh digunakan untuk meninggikan taraf hidup mereka pula. Sesungguhnya, sumbangan modal ini memberikan peluang baru kepada negara miskin untuk keluar daripada kitaran kemiskinan yang dialaminya.

Selain itu, sumbangan aspek pendidikan boleh juga dilakukan oleh negara maju. Mereka boleh menyalurkan pemberian biasiswa kepada pelajar-pelajar negara miskin yang berkaliber supaya mereka ini kelak mampu memajukan negara mereka suatu masa nanti. Penghantaran tenaga pengajar berpengalaman dari negara maju ke negara miskin menjadikan profession perguruan di negara baru itu lebih profesional lalu mampu mendidik anak bangsa mereka dengan lebih efisien dan efektif lagi. Jelaslah, sumbangan dalam sektor pendidikan boleh menyediakan satu kelompok rakyat yang berilmu dan bersedia menerima perubahan dunia.

Malah, sumbangan kesihatan juga penting diberikan kepada negara miskin kerana kekurangan kualiti kesihatanlah yang menyebabkan banyak rakyat negara miskin hilang sia-sia belaka. Ketiadaan kemudahan kesihatan yang asas telah menjadi igauan buruk rakyat di negara miskin sejak dahulu. Kita sering melihat kadar kematian akan ketiadaan sistem kesihatan walaupun penyakit itu boleh diubati jika pesakitnya menerima rawatan awal yang efektif. Jadi, pemberian sumbangan kesihatan menjadikan negara miskin lebih mudah untuk mengharungi cabaran kehidupan yang lebih mencabar itu.

Tambahan pula, negara maju yang sudah lama berpengalaman dalam sesuatu bidang itu boleh menghantar pakar-pakar mereka ke negara maju untuk merancang proses pembangunan yang lebih holistik. Semua pengalaman yang dialami di negara maju boleh diaplikasikan di negara miskin itu untuk memastikan kesilapan yang serupa berlaku lalu mengurangkan kadar kos pembangunan pula. Sumbangan tenaga pakar ini juga boleh melatih tenaga rakyat negara miskin untuk menjadi lebih baik atau setaraf dengan negara maju tadi.

Kesimpulannya, memang menjadi tanggungjawab negara maju untuk membantu negara miskin tanpa banyak alasan lagi. Semakin cepat sumbangan diberikan maka semakin mudahlah negara miskin ini keluar daripada kemelut yang melanda negara mereka itu. Pada masa yang sama, negara miskin perlulah bersedia menerima perubahan dan melakukan pengorbanan untuk meraih kemajuan jangka panjang kerana kesudian negara maju tidak cukup jika negara miskin itu sendiri enggan berubah.
Sunday, May 19, 2013

Karangan SPM...Keburukan Internet?


Pada era globalisasi ini, teknologi maklumat terutama internet sangat penting. Walau bagaimanapun, penggunaan internet turut memberikan keburukan kepada masyarakat dan negara.

Bincangkan.

Penggunaan internet kini sudah menjadi satu perkara biasa di Malaysia dan dunia amnya. Kepentingan internet dalam kehidupan manusia sudah tidak boleh disangkal lagi oleh mana-mana pihak pun. Kita boleh melihat remaja, orang tua dan kanak-kanak serta ahli perniagaan melayari internet pada setiap masa dan tempat dengan begitu mudah. Namun, ada keghairahan kita menerima teknologi ini, pelbagai impak negatif telah melanda negara dan masyarakat tanpa disedari.

Internet memudahkan masyarakat untuk mengakses pelbagai maklumat yang terdapat di dalam internet itu terutama bahan-bahan pronografi. Pendedahan yang sebegini boleh meruntuhkan moral seseorang terutama golongan remaja yang belum mampu untuk memikirkan kesan pendedahan keterlaluan mereka terhadap bahan sebegitu. Remaja akan menganggap bahan-bahan sebegini sesuatu yang lumrah lalu mereka berani melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan moral budaya masyarakat kita sebelum ini pula. Internet telah menyebabkan moral masyarakat yang suatu masa dahulu dipandang tinggi semakin dipinggirkan pula.

Selain itu, penggunaan internet berupaya untuk menjejaskan keharmonian dan perpaduan negara kita. Sudah ada banyak halaman web yang sengaja menyebarkan pelbagai fitnah dan gosip serta propaganda negatif untuk memastikan rakyat di negara ini menerima maklumat yang salah lalu berlakunya kekacauan pula. Semua bahan yang ditulis itu mampu untuk mencetuskan salah faham dan pergaduhan antara masyarakat berbilang kaum di negara ini dengan begitu mudah. Jelaslah, internet memudahkan penyebaran pelbagai maklumat palsu dan mengelirukan kepada masyarakat.

Revolusi internet turut membuka peluang berlakunya kes-kes penipuan. Kita sudah banyak kali mendengar rungutan dan aduan masyarakat mengenai diri mereka ditipu oleh pihak tertentu terutama berkaitan dengan perniagaan secara elektronik yang semakin mendapat tempat di internet sekarang ini. Pelabur-pelabur yang tidak begitu mengetahui aspek internet telah ditipu dengan begitu mudah dalam jumlah yang banyak oleh golongan tertentu sehingga memberikan imej buruk kepada dunia perniagaan internet yang lain pula. Jadi, internet menyebabkan berlakunya kerugian kewangan yang banyak kepada masyarakat negara ini.

Remaja sering menghabiskan masa mereka dengan melayari internet sebaik sahaja mereka pulang dari sekolah. Lihat sahaja kafeteria siber yang penuh sesak dengan pelajar-pelajar kita itu baik di bandar mahupun di desa. Semuanya menghabiskan tempoh masa yang lama dengan membazir sahaja selain menghabiskan sejumlah wang yang banyak pula untuk melayari internet. Remaja seolah-olah menganggap melayari internet lebih penting daripada menelaah pelajaran atau menghabikan masa membuat latihan yang diberikan oleh guru sekolah mereka.

Malahan, pengguna internet juga dikatakan golongan masyarakat yang enggan bersosial kerana mereka lebih suka menghabiskan masa di hadapan komputer sahaja. Keadaan ini menyebabkan masa bersama-sama keluarga, sahabat dan jiran semakin dilupakan sehingga hubungan itu menjadi renggang pula. Sudah pasti keadaan ini tidak sesuai buat mana-mana pihak terutama remaja yang perlu menjalani kehidupan sebenar di luar yang boleh memberi banyak pengajaran kepada mereka kelak. Semakin lama seseorang itu melayari internet semakin kuranglah masa yang mereka habiskan dalam dunia realiti sebenarnya.

Kesimpulannya, pengguna internet terutama remaja harus bertanggungjawab dalam tindakan mereka itu. Semua maklumat yang mereka nampak haruslah diteliti dan disahkan kesahihannya sebelum mereka melakukan sebarang tindakan susulan pula. Pihak ibu bapa perlulah lebih peka dengan mengawasi masa dan halaman web yang dilayari oleh anak mereka. Jika boleh ibu bapa turut sama melayari web bersama-sama anak supaya proses pembelajaran berjalan dengan lebih baik. Semua teknologi mempunyai kebaikan dan keburukannya tetapi manusialah yang menentukannya bak kata pepatah ”tepuk dada tanya selera”.

Sunday, April 7, 2013

Karangan SPM 2013...Aktiviti berfaedah ketika cuti sekolah?


Sesetengah pelajar tidak mempunyai aktiviti tertentu pada masa cuti sekolah.

Bincangkan aktiviti yang berfaedah untuk mengisi masa tersebut.

Cuti sekolah merupakan masa untuk pelajar berehat kerana mereka tidak perlu ke sekolah untuk belajar. Selain cuti hujung minggu, pelajar juga mempunyai cuti pertengahan semester dan cuti semester selain cuti umum negara. Pelbagai pihak sudah memberikan pandangan mereka tentang cara yang baik untuk memenuhi masa cuti pelajar ini. Jadi, wujud banyak aktiviti yang berfaedah buat pelajar ketika cuti mereka itu.

Satu aktiviti yang baik ialah aktiviti yang mamu meningkatkan pencapaian akademik mereka. Contohnya, mereka boleh menghadiri kelas tambahan di pusat tuisyen, membuat ulang kaji pelajaran di rumah dan menyiapkan semua tugasan yang diberikan oleh guru sebelum cuti tersebut. Semua aktiviti ini mampu merangsangkan minda pelajar untuk terus berfikir walaupun mereka masih bercuti untuk meninggikan prestasi pelajaran mereka kelak. Oleh itu, aktiviti yang berkaitan dengan pelajaran perlu dilakukan oleh pelajar ketika mereka bercuti ini.

Selain itu, aktiviti yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman pelajar juga boleh dilakukan ketika cuti sekolah ini. Antara aktiviti itu ialah pelajar menghadiri seminar motivasi atau membantu ibu bapa di kebun, ladang dan sebagainya yang baru buat diri pelajar itu sendiri. Semua aktiviti ini pasti memberikan satu pengalaman yang berguna kepada pelajar lalu boleh dikaitkan dengan kehidupan mereka sebagai pelajar pula nanti. Maka, pelajar boleh melibatkan diri dalam aktiviti yang memberikan mereka satu pengalaman baru dan berguna dalam kehidupan ketika cuti sekolah.

Mungkin juga pelajar boleh melakukan aktiviti yang berupaya untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Pelajar boleh pergi melancong bersama-sama keluarga, pulang ke kampung halaman dan berkunjung ke rumah sanak-saudara ketika mereka tidak ke sekolah itu. Ketika melakukan aktiviti ini sudah pasti interaksi dan hubungan lebih akrab akan terjalin antara pelajar dengan keluarga mereka terutama ayah dan ibu pula. Sesungguhnya, pelajar boleh melakukan aktiviti yang mampu menjalin hubungan erat antara ahli keluarga mereka ketika tidak ke sekolah itu.

Selain melancong, belajar dan mendapatkan pengalaman baru, pelajar juga boleh menggunakan masa cuti itu untuk bekerja mendapatkan pendapatan. Kerja sambilan sudah menjadi satu gaya hidup pelajar kini kerana selain mendapat pengalaman kerja, diri pelajar juga boleh memperoleh wang yang dapat digunakan untuk keperluan persekolahan mereka kelak. Pada masa yang sama, bekerja sambilan ini mendedahkan pelajar dengan alam kerjaya yang sebenar sebelum mereka benar-benar memasuki alam tersebut lalu menjadikan diri mereka lebih matang. Oleh itu, masa cuti sekolah boleh digunakan oleh pelajar untuk mendapatkan sedikit wang saku dengan bekerja secara sambilan.

Kesimpulannya, cuti sekolah bukanlah bermaksud pelajar akan cuti daripada belajar. Sebaliknya, pelajar harus mengisi masa terluang itu dengan pelbagai aktiviti yang sudah disarankan tadi. Pelajar boleh menambah pengetahuan, bersiar-siar dengan keluarga dan sebagainya kerana mereka perlu sedar “masa itu emas”. Jika mereka gagal menggunakan masa dengan baik sudah pasti diri mereka sendiri akan mengalami kerugiannya.

Wednesday, March 20, 2013

Karangan SPM 2013...Sumbangan Insititusi Pengajian Tinggi di Malaysia?


Institusi pengajian tinggi swasta banyak memberikan sumbangan yang positif dalam memajukan pendidikan di Malaysia.

Ulas pernyataan di atas.

Dalam menjayakan aspirasi pendidikan negara menuju Wawasan 2010 pembabitan sektor swasta amat penting dilaksanakan. Kerjasama antara sektor swasta dan kerajaan dalam memajukan sektor pendidikan negara bakal membuahkan hasil yang menguntungkan rakyat di negara ini. Kemunculan Kolej Sunway, Kolej Stamford dan sebagainya membuktikan komitmen bersungguh-sungguh pihak swasta untuk turut memodenkan bidang pendidikan di negara ini. Lantaran itu, pelbagai kebaikan atau manfaat timbul daripada pembabitan serius pihak swasta dalam aspek pendidikan negara ini.

Manfaat yang timbul ekoran pembabitan pihak swasta dalam sektor pendidikan ialah peluang untuk belajar kepada pelajar lebih terbuka dan meluas terutama pelajar yang gagal diterima masuk ke pusat pengajian tinggi kerajaan. Kewujudan kolej swasta seolah-olah memberikan pelajar sebegini harapan kedua untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kursus yang mereka minati itu. Tahap kelulusan untuk memasuki kolej swasta juga bolehlah dianggap lebih rendah sedikit daripada pusat pengajian tinggi kerajaan. Maka, kolej swasta mewujudkan lebih banyak peluang belajar kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk meneruskan pengajian mereka.

Selain itu, kolej swasta ini juga mampu menawarkan pelbagai pilihan kursus yang mungkin sukar untuk ditawarkan oleh pihak universiti kerajaan pula. Kebanyakan kursus kolej swasta lebih tertumpu kepada keperluan perniagaan dan teknologi kerana itulah permintaan pelajar era moden ini. Penawaran kursus sebegini juga banyak berkait dengan usaha untuk meninggikan kemahiran sumber manusia selain membantu kerajaan untuk melahirkan pekerja yang produktif. Jelaslah, usaha pihak swasta ini memberikan satu pilihan yang begitu luas kepada pelajar untuk memilih kursus yang terbaik buat mereka.

Tambahan pula, kolej swasta ini juga menyediakan tenaga pengajar yang berkaliber untuk mengajar golongan pelajar. Tenaga pengajar yang terlatih dan berpengalaman ini turut menganjurkan pelbagai seminar  yang bermutu untuk di hadiri oleh pelajar-pelajar. Seminar ini boleh membantu pelajar dalam menyelesaikan kerja kursus mereka dengan lebih lancar. Oleh itu, kewujudan kolej swasta mampu menyediakan sekumpulan tenaga pengajar yang bertauliah.

Bukan sahaja tenaga pengajar yang berpengalaman, kolej swasta juga mampu menyediakan pelbagai kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. Kemampuan kolej swasta untuk menyediakan peruntukan modal yang besar membolehkan kolej ini menyediakan satu suasana pembelajaran yang professional dan efektif kepada pelajarnya. Sesungguhnya, kolej swasta mampu menyediakan pelbagai kemudahan pembelajaran yang memuaskan kepada semua pelajarnya.

Malahan, penubuhan kolej swasta boleh menjimatkan kos pengajian pelajar kita. Jika pelajar melanjutkan pelajaran di luar negara sudah pasti kos yuran pengajian lebih tinggi bersama-sama dengan kadar pertukaran wang asing yang begitu tinggi. Kolej swasta menawarkan satu peluang untuk belajar di negara sendiri tetapi dengan jumlah kos yang jauh lebih murah berbanding dengan kolej luar negara. Oleh itu, kolej swasta di negara ini mampu menjimatkan kos pengajian pelajar terutama jika mereka belajar di luar negara.

Konklusinya, kewujudan kolej swasta memang membawa banyak kebaikan kepada pelajar di negara ini. Kerjasama antara kerajaan dan swasta dalam aspek pendidikan perlulah ditingkatkan supaya impaknya lebih besar serta mendalam. Pelajar pula hendaklah menggunakan peluang yang baik ini untuk belajar dengan bersungguh-sungguh demi kejayaan mereka. Ilmu umpama obor yang menerangi jalan kerana ilmu mampu memberikan manusia satu panduan kehidupan yang hakiki.


Sunday, February 24, 2013

Karangan SPM 2013...Bantuan dan sumbangan kepada mangsa bencana alam


Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tsunami banyak melanda negara jiran kita. Sebagai sebuah negara yang mementingkan semangat muhibah serantau, Malaysia harus bersedia menghulurkan bantuan kepada mangsa-mangsa bencana alam tersebut.

Berikan cadangan anda tentang bentuk-bentuk bantuan dan sumbangan yang dapat disumbangkan oleh rakyat kita kepada mangsa-mangsa bencana alam tersebut.

Rantau Asia Tenggara merupakan kawasan yang tidak sunyi daripada kejadian bencana alam yang besar. Bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran hutan, tsunami dan ribut taufan serta letupan gunung berapi menjadi sesuatu yang biasa pula di rantau ini terutama di Indonesia, Filipina dan Vietnam. Kekerapan kejadian ini menyebabkan banyak nyawa melayang dan tidak kurang juga kemusnahan harga benda berlaku dengan tinggi. Oleh itu, sebagai sebuah negara jiran yang bertanggungjawab, Malaysia telah banyak menghulurkan pelbagai sumbangan bantuan yang mampu untuk meringankan bebanan yang ditanggung oleh negara jiran itu.

Sumbangan yang paling mudah dan efektif ialah bantuan kewangan terutama dalam memenuhi keperluan asas seperti makanan dan minuman. Malaysia sudah beberapa kali menghulurkan bantuan kewangan baik dalam bentuk pinjaman mahupun wang tunai ke Indonesia dan Filipina ketika negara itu dilanda bencana alam. Bantuan ini berupaya memudahkan rakyat kedua-dua negara itu untuk meneruskan kehidupan setelah kehilangan rumah dan pekerjaan mereka akibat kejadian fenomena alam itu. Justeru, bantuan kewangan menjadi bantuan yang paling penting dihulurkan oleh Malaysia kepada negara jirannya yang mengalami bencana alam.

Selain itu, negara kita juga ada menghantar pakar-pakar yang boleh membuat penilaian dan memberikan idea untuk membangunkan semula kawasan yang dilanda bencana alam itu. Kejadian gempa bumi dan tsunami mampu memusnahkan kawasan rumah dan bangunan yang memerlukan kemahiran pakar-pakar untuk membinanya semula dengan segera. Kehadiran pakar-pakar ini juga memberikan suntikan keyakinan kepada mangsa-mangsa bencana alam itu untuk membina semula rumah mereka yang sudah tiada tersebut. Lantaran itu, penghantaran pakar-pakar ke negara yang dilanda bencana berupaya memastikan proses pembangunan semula berjalan lancar.

Pada masa yang sama bekalan perubatan juga menjadi sumbangan penting dari Malaysia ke negara jiran yang dilanda bencana alam itu. Banyak pertubuhan sukarela negara ini yang menghantar pasukan perubatan mereka dengan segera ke tempat bencana alam untuk memastikan tahap kesihatan di sana terjamin untuk memastikan penularan wabak penyakit seperti taun dan demam tidak berlaku pula. Mangsa-mangsa yang mengalami kecederaan juga boleh dirawat oleh pasukan perubatan yang dihantar oleh pertubuhan bukan kerajaan itu. Jelaslah, sumbangan dalam bentuk perubatan memberikan satu harapan baru kepada negara-negara jiran kita yang dilanda musibah alam itu.

Malah, Malaysia juga membuat kerjasama yang lebih luas dengan bersetuju untuk membuat pengawasan dan memperkenalkan dasar-dasar mencegah bencana alam. Kejadian tsunami beberapa tahun lalu telah menyebabkan Malaysia dan negara-negara jiran memasang sistem pengesan amaran awal tsunami di kawasan perairan masing-masing yang kemudiannya boleh dikongsi maklumat itu ke seluruh negara pula. Konsep kerjasama sebegini memastikan sebarang kejadian tsunami atau gempa bumi bawah laut boleh diketahui dengan lebih cepat dan teratur oleh negara-negara di rantau ini lalu mengurangkan risiko kematian pula. Maka, negara kita telah memberikan kerjasama yang jitu dan jujur dalam usaha untuk menangani kejadian bencana alam ini.

Konklusinya, semua sumbangan yang diberikan oleh negara itu telah dilakukan, sedang dan akan terus dilaksanakan pada masa hadapan. Sikap sebeginilah yang telah menyebabkan imej negara terus dihormati oleh negara-negara jiran kerana sanggup berkorban demi kebajikan rakyat negara lain. Walaupun Malaysia jarang dilanda bencana alam yang mengorbankan ribuan rakyatnya tetapi kita menyedari kesengsaraan yang dialami itu. Semoga sikap positif sebegini akan berterusan selama-lamanya.Sunday, January 20, 2013

KARANGAN SPM 2013...USAHA KEKALKAN KEAMANAN DI MALAYSIA?


Semasa negara lain di dunia mengalami ketidaktenteraman berikutan masalah peperangan, Malaysia tetap berjaya mengekalkan keamanan sosial, ekonomi, dan politiknya. Keadaan itu banyak didorong oleh usaha pelbagai pihak dalam mengekalkan keamanan negara.

Berdasarkan pernyataan tersebut, berikan pendapat anda tentang usaha-usaha untuk mengekalkan keamanan negara kita.

Malaysia merupakan sebuah syurga dunia kerana kejadian buruk jarang berlaku di sini terutama ancaman bencana alam dan peperangan. Rakyatnya hidup dalam suasana aman sentosa bersama-sama arus pembangunan kemodenan yang pesat. Keamanan inilah yang memberikan imej yang positif kepada negara sehingga menjadikan banyak negara cemburu akan kejayaan tersebut. Jadi, memang banyak tindakan yang telah dilakukan oleh semua pihak di negara ini untuk memastikan negara terus berada dalam situasi harmoni itu.

Tindakan yang paling ketara ialah negara telah meningkatkan lagi kemampuan ketenteraannya. Angkatan tentera negara ini telah cuba menarik lebih banyak remaja yang berkaliber untuk menyertai perkhidmatan mereka bersama-sama dengan pembelian peralatan ketenteraan yang serba canggih. Semua ini bertujuan memastikan tahap keselamatan negara berada pada tahap yang tertinggi lalu menjamin keamanan negara yang stabil. Jelaslah, negara menjadi aman kerana memiliki satu ketumbukan tentera yang berkaliber dan berteknologi tinggi.

Selain itu, negara turut membuat kerjasama yang erat dengan Negara-negara jiran terutama negara-negara ASEAN. Kita semua sedia maklum bahawa ASEAN ditubuhkan untuk menjamin keselamatan serantau lalu memastikan perkembangan ekonomi boleh berlaku pada masa yang sama. Kerjasama yang erat ini juga memastikan setiap negara ASEAN tidak mahu menganggu urusan dalaman satu sama lain untuk memastikan tidak berlaku perselisihan faham yang boleh membawa permusuhan yang mengoyahkan keamanan pula.  Jadi, kerjasama erat antara negara-negara jiran membantu Malaysia untuk menikmati satu tahap keamanan yang tinggi.

Malah, keamanan negara juga dikekalkan menerusi amalan demokrasi yang dilaksanakan di negara ini apabila tempoh pemerintahan kerajaan sebelumnya hamper tamat.  Pilihanraya dan proses pertukaran pemimpin di negara ini masih berjalan secara rasional dan mengikut lunas-lunas perlembagaan negara yang mengutamakan hak asasi rakyat.  Keadaan ini menjadikan keyakinan rakyat terhadap system pemerintahan kerajaan bertambah baik setiap kali proses demokrasi itu dilaksanakan.  Jelaslah, proses demokrasi yang diamalkan menjadikan aspek keamanan itu sesuatu yang penting untuk dikekalkan di negara ini.

Malahan, pihak kerajaan juga telah meneruskan usaha pembasmian kemiskinan yang sudah mula menampakkan hasilnya. Jurang kekayaan antara golongan miskin dan kaya telah berupaya dikurangkan sehingga tidak lagi boleh dijadikan alasan untuk menimbulkan sebarang masalah besar kelak. Perasaan kekitaan dan tidak berasa ditinggalkan menjadi asas penting untuk mengekalkan keamanan di negara ini untuk satu tempoh yang panjang kerana tidak timbul perasaan pilih kasih atau sebagainya dalam jiwa masyarakat berbilang kaum di sini. Maka, usaha mengikis perbezaan pengagihan kekayaan ini harus dilakukan secera berterusan untuk memastikan keamanan itu berkekalan.

Tambahan pula, pihak polis telah berjaya memerangi pelbagai gejala sosial yang melanda negara ini. Kejadian jenayah terutama jenayah berat telah dikawal dengan baik oleh pihak polis yang bertugas tanpa mengenal penat untuk memastikan keselamatan rakyat negara ini bertambah baik. Kejayaan mengawal jenayah di negara ini turut sama memberikan satu suasana yang tenang dan meyakinkan kepada rakyat negara ini bahawa Malaysia sebuah negara yang baik untuk terus didiami. Justeru, kejayaan pihak polis menjalankan kewajipan mereka telah menjadikan aspek keamanan di negara ini terus wujud.

Kesimpulannya, keadaan keamanan yang sebegini perlu dikekalkan untuk selama-lamanya. Pada masa yang sama aspek pembangunan negara harus diberikan penekanan juga kerana inilah kemodenan yang harus dinikmati oleh semua. Kita harus sedar dan menghargai aspek keamanan ini dengan sebaik mungkin. Peribahasa  “jika tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya” kerana keamanan ini memerlukan satu usaha yang gigih daripada semua pihak.

Sunday, January 6, 2013

Karangan SPM 2013...Kekangan penulis novel tempatan


Walaupun penulis tempatan telah berusaha untuk menghasilkan novel yang berkualiti, namun sambutan masyarakat tempatan terhadap novel tempatan masih dingin.

Berdasarkan pernyataan ini, tuliskan kekangan-kekangan yang dihadapi oleh novel-novel tempatan.

Kehidupan penulis tempatan masih lagi tidak sebaik kehidupan kerjaya yang lain terutama bidang kedoktoran, kejuruteraan dan sebagainya. Masyarakat kita masih melihat novel tempatan sebagai sesuatu yang berunsur sampingan atau tidak bernilai. Pelbagai pihak mula memberikan pandangan dan cadangan yang membina tetapi industri novel tempatan masih gagal untuk melonjak naik umpama “hidup segan mati tak mahu” pula. Sesungguhnya, terdapat pelbagai masalah yang dihadapi oleh industri penulisan novel di negara ini.

Halangan yang paling besar ialah penerbit-penerbit kurang berminat untuk menerbitkan karya-karya sastera tempatan kerana berpendapat karya tempatan tidak mampu membawa keuntungan yang banyak. Aspek mengaut keuntungan daripada cuba mengembangkan industri penulisan novel menjadikan penulis tempatan sukar untuk menerbitkan bahan karya mereka setelah bertungkus-lumus menyiapkannya. Keengganan pihak penerbit untuk menangung risiko ini juga menyebabkan peluang penulisan begitu sempit lalu mematikan semangat penulis secara perlahan-lahan pula. Jelaslah, sikap penerbit yang enggan memberi peluang kepada novel tempatan menjadikan masa depan industri ini begitu malap.

Malah, kegagalan untuk mencungkil bakat-bakat baru penulis juga menjadikan bidang ini agak statik lalu tidak banyak berubah sejak dahulu. Remaja zaman ini menganggap bidang penulisan sesuatu yang tidak menarik atau membosankan serta tidak menjamin masa depan yang cerah menyebabkan tidak ramai penulis baru dilahirkan oleh negara ini. Ketiadaan penulis baru menyebabkan tidak ada unsur atau teknik atau tema novel yang baru untuk memberikan satu nafas baru pula kepada industri ini untuk berkembang dengan peredaran zaman. Jadi, dunia penulisan novel ketandusan penulis baru yang mampu untuk memberikan idea yang lebih bernas untuk ditatap oleh pembaca sekalian.

Tambahan pula, karya-karya penulis muda yang hanya beberapa kerat itu sahaja tidak cukup baik berbanding dengan penulis-penulis lama. Kegagalan penulis baru untuk menulis sesuatu karya yang berimej baru atau selaras dengan jiwa masyarakat moden menyebabkan tidak banyak pembaca muda yang berminat untuk mengikuti perkembangan industri novel di negara ini. Kegagalan penulis baru menulis dengan baik banyak ditentukan oleh ketiadaan pengalaman dan persaingan yang sihat dalam industri ini untuk merangsangkan minda mereka untuk menulis dengan lebih baik lagi. Maka, kualiti penulisan penulis muda yang rendah mutunya itu mendorong masyarakat terus menyisihkan diri daripada membaca novel tempatana.

Kegagalan untuk melahirkan penulis muda juga boleh disebabkan oleh kegagalan pihak pendidik untuk memupuk sikap suka menulis dan membaca yang mendalam. Kita semua sedia maklum bahawa generasi muda di sekolahlah yang bakal mewarnai industri penulisan negara suatu masa nanti baik sebagai penulis atau pembaca tetapi kita gagal menyediakan mereka ini. Kegagalan ini menyebabkan pelajar tidak berminat untuk membaca karya-karya penulisan novel lalu menjadikan pasaran industri ini begitu kecil atau langsung tidak berkembang dengan baik. Sesungguhnya, kegagalan memupuk sikap menulis dan menghargai karya sastera di peringkat sekolah menjadikan industri ini terus malap di persada arus kemodenan negara.

Pada masa yang sama, pihak swasta terutama sektor korporat enggan membantu dalam usaha memperkembangkan karya sastera tempatan. Kalau kita lihat hanya badan-badan kerajaan seperti Persatuan Penulis Kebangsaan (GAPENA), Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) serta lain-lain yang cuba mempopularkan novel tempatan. Ketiadaan sektor korporat yang sanggup menghulurkan bantuan kewangan untuk membantu industri ini telah menjadikan perjuangan meninggikan sektor penulisan novel tempatan tidak mencapai matlamat yang sebenarnya. Jelaslah, ketiadaan bantuan sektor swasta telah menyebabkan bidang penerbitan novel tempatan mengalami zaman kegelapan yang begitu panjang.

Konklusinya, sudah tiba masanya semua pihak untuk bekerjasama memajukan industri penulisan novel tempatan kita. Kerjasama ini penting supaya generasi akan datang mampu menghayati dan memahami budaya dan perjuangan negara menerusi karya-karya penulisan yang berkualiti. Sikap mengutamakan keuntungan daripada kepentingan negara hendaklah dikikis segera sebelum terlewat. Bak kata slogan, “bahasa melambangkan bangsa kita”.