Sunday, June 23, 2013

Karangan SPM 2013...Amalan remaja yang sihat?


Kesihatan dari segi fizikal, mental, rohani dan emosi amat penting dalam kehidupan remaja.

Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan amalan-amalan remaja yang sihat.

Kesihatan bukan sahaja berkaitan dengan bebas daripada penyakit tetapi juga memiliki pemikiran yang cerdas bersama-sama emosi yang stabil. Pemilikan kesihatan yang baik penting buat remaja kerana tahap kesihatan ketika usia mudalah yang akan menentukan tahap kesihatan mereka pada masa tua kelak. Untuk mendapatkan kesihatan yang baik, remaja harus melakukan amalan yang baik untuk perkembangan fizikal, mental dan emosi.

Antara amalan yang yang harus dilakukan ialah remaja      perlu mempunyai disiplin diri yang baik. Maksud disiplin dalam aspek ini ialah remaja itu mematuhi jadual belajar, menghormati orang tua, guru, rakan-rakan dan peraturan budaya serta undang-undang negara. Remaja yang berdisiplin sebegini pasti tidak akan terjebak dalam sebarang aktiviti yang tidak sihat dalam kehidupan mereka lalu mampu memiliki tahap kesihatan yang baik. Maka, amalan disiplin yang baik menjadikan seseorang remaja itu mempunyai kesihatan yang baik.

Selain itu, remaja juga perlulah mengamalkan cara hidup yang sihat. Konsep cara hidup yang sihat ini meliputi makanan yang seimbang, melakukan riadah dan aktiviti kemasyarakatan. Sudah banyak kajian yang membuktikan bahawa amalan cara hidup yang sihat menjadikan diri seseorang itu lebih positif dan mampu menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik lagi. Sesungguhnya, cara hidup yang sihat menjamin kesihatan yang seimbang kepada remaja di negara ini.

Malahan, amalan mempelajari dan mematuhi ajaran agama merupakan satu lagi amalan yang turut mampu menguatkan kesihatan seseorang itu. Semua ajaran agama menekankan aspek keseimbangan kehidupan seseorang  supaya mampu menjalani satu kehidupan yang baik di dunia dan akhirat kelak. Sikap mematuhi amalan agama memberikan remaja satu matlamat hidup yang mampu meninggikan tahap kesihatan mereka pada masa yang serupa pula. Jadi, sikap mematuhi ajaran keagamaan boleh memberi remaja satu kepuasan dalam hidupnya yang berupaya juga meningkatkan tahap kesihatan.

Remaja juga perlu bersikap tegas terhadap tindakan-tindakan negatif yang wujud dalam kehidupan mereka. Sikap suka merokok, melepak, dadah dan jenayah haruslah dikikis dalam minda remaja. Ketegasan remaja dalam semua aspek di atas itu mampu menjauhi remaja daripada sebarang kemelut sosial yang melanda negara ini lalu memberikan kesihatan yang baik kepada remaja juga. Bukan sahaja remaja sihat tetapi mereka seolah-olah sedar keperluan atau kepentingan hidup mereka di dunia ini.

Amalan murni yang penting diamalkan seterusnya ialah  remaja hendaklah mampu mengawal emosinya apabila berhadapan dengan sesuatu masalah. Ketenangan inilah yang memberikan remaja satu pemikiran yang rasional dan rela berbincang apabila mengalami sesuatu kemelut dalam hidup mereka. Semua tindakan yang diambil ketika berfikir rasional mampu memberikan satu persepi baru yang boleh menunjukkan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi itu. Oleh itu, sikap rasional ketika melakukan sesuatu tindakan boleh menjadikan kesihatan seseorang itu lebih baik.

Kesimpulannya, semua amalan yang positif ini perlu dilaksanakan oleh remaja. Kesihatan remaja yang mengamalkan semua amalan ini pasti baik kerana bukan sahaja tubuh mereka sihat tetapi emosi serta pemikiran mereka turut menerima impak positifnya. Remaja yang sihat sebeginilah yang diperlukan oleh negara dalam mengharungi cabaran kehidupan moden kini.


Sunday, June 9, 2013

Karangan SPM 2013...Bentuk sumbangan negara kaya terhadap negara miskin?


Kemiskinan masih menjadi masalah utama di kebanyakan negara, walaupun terdapat banyak negara kaya di dunia.

Sarankan bentuk sumbangan yang dapat diberikan oleh negara-negara kaya untuk membantu negara-negara miskin.

Dalam era globalisasi ini semua negara saling memerlukan jika ingin berjaya dalam menghadapi cabaran kehidupan semasa. Lantaran itu, negara maju perlulah membantu negara miskin tanpa boleh menggunakan alasan bahawa kemiskinan bukanlah masalah mereka seperti dahulu itu. Kegagalan negara maju membatu negara miskin membasmi kemiskinan boleh membawa banyak impak negatif kepada kehidupan rakyat di negara maju itu sendiri juga. Ringkasnya, negara maju mempunyai banyak perkara yang boleh disumbangkan demi kemakmuran negara miskin.

Salah satu sumbangan awal negara maju terhadap negara miskin ialah sumbangan modal kewangan. Sumbangan sebegini menjadikan sektor ekonomi negara miskin itu boleh berkembang dengan baik lalu berupaya mewujudkan peluang kerja yang lebih banyak. Kemampuan mewujudkan peluang kerja menjadikan semua rakyat sesebuah negara itu kemampuan untuk memiliki wang yang boleh digunakan untuk meninggikan taraf hidup mereka pula. Sesungguhnya, sumbangan modal ini memberikan peluang baru kepada negara miskin untuk keluar daripada kitaran kemiskinan yang dialaminya.

Selain itu, sumbangan aspek pendidikan boleh juga dilakukan oleh negara maju. Mereka boleh menyalurkan pemberian biasiswa kepada pelajar-pelajar negara miskin yang berkaliber supaya mereka ini kelak mampu memajukan negara mereka suatu masa nanti. Penghantaran tenaga pengajar berpengalaman dari negara maju ke negara miskin menjadikan profession perguruan di negara baru itu lebih profesional lalu mampu mendidik anak bangsa mereka dengan lebih efisien dan efektif lagi. Jelaslah, sumbangan dalam sektor pendidikan boleh menyediakan satu kelompok rakyat yang berilmu dan bersedia menerima perubahan dunia.

Malah, sumbangan kesihatan juga penting diberikan kepada negara miskin kerana kekurangan kualiti kesihatanlah yang menyebabkan banyak rakyat negara miskin hilang sia-sia belaka. Ketiadaan kemudahan kesihatan yang asas telah menjadi igauan buruk rakyat di negara miskin sejak dahulu. Kita sering melihat kadar kematian akan ketiadaan sistem kesihatan walaupun penyakit itu boleh diubati jika pesakitnya menerima rawatan awal yang efektif. Jadi, pemberian sumbangan kesihatan menjadikan negara miskin lebih mudah untuk mengharungi cabaran kehidupan yang lebih mencabar itu.

Tambahan pula, negara maju yang sudah lama berpengalaman dalam sesuatu bidang itu boleh menghantar pakar-pakar mereka ke negara maju untuk merancang proses pembangunan yang lebih holistik. Semua pengalaman yang dialami di negara maju boleh diaplikasikan di negara miskin itu untuk memastikan kesilapan yang serupa berlaku lalu mengurangkan kadar kos pembangunan pula. Sumbangan tenaga pakar ini juga boleh melatih tenaga rakyat negara miskin untuk menjadi lebih baik atau setaraf dengan negara maju tadi.

Kesimpulannya, memang menjadi tanggungjawab negara maju untuk membantu negara miskin tanpa banyak alasan lagi. Semakin cepat sumbangan diberikan maka semakin mudahlah negara miskin ini keluar daripada kemelut yang melanda negara mereka itu. Pada masa yang sama, negara miskin perlulah bersedia menerima perubahan dan melakukan pengorbanan untuk meraih kemajuan jangka panjang kerana kesudian negara maju tidak cukup jika negara miskin itu sendiri enggan berubah.